ASSIGNATURA CURRICULUM
Matemàtiques Practica d’operacions amb fraccions.
Operacions: que incloguin nombres sencers, decimals i fraccions.
Números negatius.
Trobar estratègies de càlcul.
Bases de comptabilitat.
Problemes matemàtics relacionats amb comptabilitat.
Gràfics i paràmetres estadístics.
Tractament de la informació, atzar i probabilitat (percentatges).
Principis d’àlgebra.
Introducció a les equacions.
Introducció a les potències i arrels.
Les unitats de volum i problemes relacionats amb el volum.
Longitud, pes / massa, capacitat i superfície.
Mesura del temps.
Mesura d’angles.

Geometria: la representació en el pla i en l’espai, distàncies, angles i girs, formes planes i espacials, regularitats i simetries, àrees de les figures geomètriques, teorema de tals, dibuix en perspectiva (això també es veu en dibuix artístic).
Àrees de les figures geomètriques, teorema de tals, dibuix en perspectiva (això també es veu en dibuix artístic).

Llengua Espanyola Repassar les parts de l’oració.
Llenguatge directe i indirecte.
Practica de veu activa i passiva.
Subjuntiu del verb.
Gèneres literaris: narratiu, líric i dramàtic.
L’argumentació i el diàleg.
Elaboració de resums i esbossos.
Realització de descripcions i identificació de textos descriptius.
Aplicació de normes ortogràfiques.
Narració d’escenes dels temes d’història.
Pràctica de l’expressió oral (l’oratòria i la seva utilitat).
Pràctica de la comprensió lectora com a base de l’anàlisi de text.
Narració de biografies d’acord amb el moment evolutiu.
Ciències Socials Repàs del que s’ha estudiat en l’anterior curs de l’època medieval.
La terra com a conjunt: forma i distribució dels continents i oceans.
Els fonaments rocosos, parts antigues i més joves de la terra.
Falles geològiques.
Zones climàtiques dels continents amb les seves relacions socioculturals.
Grans rius.
Dipòsits minerals i relacions comercials.
Obertura de rutes de transport interoceànics.
La Reconquesta de la Península Ibèrica pels cristians.
La trobada entre est i oest.
Desplaçament de la història de la Mediterrània cap a l’Europa central i nord-occidental.
Desenvolupament de l’aspecte cultural de la humanitat.
Les poblacions europees d’altres continents i les seves conseqüències per a les poblacions indígenes.
Com arriben els espanyols als diversos territoris que després anirien convertint-se en països (Mèxic, Colòmbia, Perú, etc.).
Enfrontament amb les diverses cultures i amb els indígenes.
La invenció de la impremta.
Els Estats Moderns: monarquia autoritària i hegemonia a Europa: els reis catòlics d’Espanya, Enric II de França i Enric VIII d’Anglaterra.
Els reis catòlics: unitat territorial i religiosa.
Expulsió dels jueus i Inquisició.
L’Emperador Carles I d’Espanya i V d’Alemanya.
Felip II, rei d’Iberia i del món. Els Àustries i els Borbons.
Ciències Naturals Principis de física: òptica, acústica, electricitat i magnetisme.
Experimentació i comprovació de principis físics d’òptica, acústica, tèrmica / electricitat i magnetisme.
Introducció als grans invents.
La combustió: el foc en les seves diferents manifestacions.
Els metalls: or, coure, estany, bronze, ferro.
Canvis físics i químics.
Mescles.
Manualitats Finalització dels treballs de el curs anterior (el canell i l’animal).
Elaboració d’una peça de vestir.
Macramé (xarxes, bosses).
Dibuix de formes Moviment d’astres, formes de minerals.
Superfícies de polígons.
Sòlids platònics.
Llengua Anglesa Repàs per consolidar la:
Comprensió i expressió oral.
Comprensió i expressió escrita.
Ampliar vocabulari.
Gramàtica i conjugació de verbs almenys en els temps simples.
Lectura oral i mental de textos en anglès.
Música Música diatònica.
Flautes contralt.
Cor en dues i tres parts.
Música antiga, de la música renaixentista fins a la barroca.
Instruments de corda.
Literatura Contes de cavalleria: Homes de ferro Howard Pyle, Tom Sawyer de Mark Twain, poesies, balades, escenes de la història medieval.
Informe de lectura.
Invents.
Modelat Formes en relleu.
Alçades / depressions.
Els quatre elements.
Geometria: tetraedre, octaedre.
Modelatge de muntanyes, coves i roques.
Pintura Llum i ombres.
Dibuix dinàmic.
Pintura en capes.
Dibuix en perspectiva.
Moviment: Gimnàstica, jocs i eurítmia Malabarisme i iniciació a l’art circense.
Saltar a la corda (normal i doble holandès).
Esports d’equip, iniciació a l’estratègia.
Atletisme: tècnica de carrera i principis d’orientació.
Rotació i transformació de formes geomètriques complexes.
Exercicis amb barres de coure en cànon.
Exercicis de concentració, equilibri i habilitat.
Escales majors i menors.
Gestos eurítmics per als intervals.
“Mira en tu, mira al voltant”.
Hort Pràctiques ecològiques.
Cura de la terra, els seus components minerals.
Els astres i l’agricultura.
Preparar bancals.
Conrear i collir.
Compostatges especials.
Fusteria Talla en fusta una esfera: Còncau i convex.
Fer objectes d’ús quotidià (Cistelleria).