8ª Classe

ASSIGNATURA

CURRICULUM

Matemàtiques

Matemàtiques pràctiques.
Percentatges.
Números amb signes.
Equacions (Equacions lineals, equaciones amb una sola variable).
Factorització.
Bases numèriques.
Conjunts.
Teoremes.
Lleis de la lògica.

GEOMETRIA
Volums de sòlids.
Dibuix geomètric exacte en tres dimensions.
Diferenciar el cercle de la circumferència.
Trobar experimentalment el nombre “pi”.
Trobar un perímetre.
Mesurar una área suggerida.
Traslladar i rotar una figura en el pla.
Dibuixar figures semblants.
Projectar una figura en el pla.

Llengua Espanyola

Repàs de tota la gramàtica.
Textos periodístics.
El Periodisme a Espanya.
Redacció mercantil i pràctica.
El Resum: Definició i estructura.
Escriure una obra curta o sketch.
Ortografia.
Obra teatral.
Lectura y anàlisi d’obra teatral.
Preparació i representació dramàtica.
Dicció i expressió oral per a l’actuació.

Ciències Socials

Des del segle XVIII a l’època contemporània.
La i·llustració.
La revolució francesa.
La revolució industrial.
Les independències d’Amèrica.
Biografies: Jeferson, Bolibar, Martí, Morelos… fins a l’època moderna. Napoleón, Ford, Emerson, Edison, Lincon.
Geografia de Àsia, Austràlia y Antàrtida.
Geografia global, contrastos.

Ciències Naturals

FÍSICA
La hidrostàtica, la hidrodinàmica, la aerostàtica i la aerodinàmica des d’una percepció pràctica.
Acústica.
Termodinàmica.
Electricitat no estàtica.
Efecte magnètic del corrent i les seves aplicacions.
Resultats i lleis de l’electricitat.
Hidràulica.
Òptica.

QUÍMICA
Metalls.
Gasos.
Sòlids.
Mescles.
Tècniques de trituració de cereals.
Prova de la carbonització: Anàlisi de la farina.
Productes animals.
El sucre a la natura.
Transformació de l’almidó en àcid.
Relació entre el foc i l’aigua. La solució de Fehiling.
El procés de fermentació.
El greix i la seva relació amb la calor i el foc.
Fabricació de sabons.
Cel·lulosa: fabricació de papel.

FISIOLOGÍA
Sistema ossi i muscular.
Sistema articular.
Receptors sensorials: Vista, oïda, olfacte, gust i tacte.

Manualitats

Aprenen a prendre mesures del seu propi cos.
Fer un patró i gestionar patrons comprats.
Pràctica i maneig amb la màquina de cosir de pedal.
Maneig de la màquina de cosir elèctrica.
Elaboració d’una peça com camisa, brusa o túnica per a l’obra de teatre.
Identificació de tipus de tela.

Dibuix de formes

Dibuix geomètric exacte en tres dimensions.
Volums de sòlids.
Diseny contemplatiu.

Llengua anglesa

Enriquiment del vocabulari i estudi de les paraules.
Diàlegs dirigits.
Gramàtica i sintaxi.

Música

Biografies compositores.
Cants gregorians.
Cançons Isabelines.
Cants afroamericans.
Forma simfònica.
Música americana.

Literatura

Shakespeare.
Poesia èpica i dramàtica.
Històries de diferents pobles del món, el seu folklore i poesia.
Època de la Conquesta i la Colònia.
Literatura: Modernisme i realisme.
Lectures per a la dramatització.

Modelatge

Estudi de l’anatomia humana (cap, orella, ossos…).
Geometria: relleu dels cinc sòlids platònics.
Transformació dels sòlids platònics uns a altres.

Pintura

Perspectiva d’objetes, ombres, arquitectura d’interiors.
Estudi del color.
Collage i linòleum.
Descobriment de l’espaci en el color.
Modelatge i dibuix (ossos o vèrtebres).

Movimient: Gimnàstica i jocs i euritmia

Lluita grecoromana.
Art circense. Gimnàstica i esports amb equip (cèrcols, trampolí, teles, poltre…).
Poemes amb tensió i relaxació (contracció i expansió).
Modulació de més a menys.
Gestos de l’ànima.
Poemes sobre desig, admiració i sorpresa amb estats anímics molt contrastants.
Balades amb moviment dramàtic.

Hort

Treballs d’horticultura general que requereixen habilitat, resistència i esforç físic.
Segar l’herba o el ferratge amb la falç.
Reparar eines o construccions per a la sembra.
Manufacturar aliments amb els productes recollits: confitures, cogombres en vinagre, etc.
Estudi de les plantes cultivades, la rotació, el monocultiu, avantatges i desavantatges.
Cremar carbó.
El sòl com a component ecològic.
Dinàmica dels ecosistemes.

Fusteria

Planificació de la feina a partir d’una llista de materials i eines requerides.
La medició i els talls precisos.
Maneig de patrons i ús d’eines de precisió.
La medició i tall precisos per a l’elaboració d’una capsa amb tapa frontissa o d’un tamboret.