3ª Classe

ASSIGNATURA CURRICULUM
Matemàtiques Càlcul mental i resolució de problemes que inclouen les quatre operacions i mesuraments.
Valor relatiu de les xifres fins a les unitats de milió.
Composició i descomposició de xifres.
Suma duent.
Resta deixant.
Camí a la divisió (en casella).
Numeració romana.
Ampliació de les quatre operacions bàsiques.
Les sèries, estrelles, flors i taules de multiplicar fins al número 12.
Escriptura, lectura i reconeixement de nombres fins al 1.000.
Números quadrats.
Mesures de temps, longitud i pes.
Estimacions de quantitats i mesures.
Termes de les operacions bàsiques.
Meitat, terç i quart.
Llengua Espanyola Les quatre habilitats de la llengua.
Gramàtica bàsica.
Classes de paraules.
Classes d’oracions.
Construcció de frases i paràgrafs.
Regles ortogràfiques.
Introducció a l’escriptura cursiva.
Història de l’escriptura. Escriptura amb material antic.
Materials usats en l’antiguitat per a l’escriptura.
Lectura comprensiva i el resum.
El llibre, el diccionari.
Ciències Socials Els oficis ancestrals i actuals.
La història de la construcció (història de l’habitatge).
Els oficis relacionats amb la construcció.
Part pràctica: elaboració d’una casa grupal i una individual.
Materials que aporta la naturalesa per a la construcció.
Històries bíbliques.
Ciències Naturals La història de l’agricultura i de les eines.
Creixement de la llavor i la seva relació amb els elements de la natura.
Animals que ajuden a les plantes: el cuc-arrel, la vaca-fulla i l’abella-flor.
Els cereals. La seva història, la seva importància en la nostra alimentació.
Treball pràctic.
Manualitats Ganxet i telar.
Dibuix de formes Exercicis de preparació per a l’escriptura cursiva, exercicis rítmics o dinàmics.
Exercicis en cercle, simetries i miralls.
Exercicis de metamorfosi.
Llengua Anglesa Escoltar, parlar i escriure.
Narrar i comunicar.
Temes del pas del temps: estacions, mesos, colors.
Temes d’agricultura: animals, elements, necessitats per a la sembra.
Construcció, paraules relacionades amb la casa i el que hi ha en ella.
Lletrejar paraules a partir de jocs.
Vocabulari de converses quotidianes.
Música S’introdueix la notació musical (pentagrama).
S’aguditza el sentit de notes altes i baixes, ritmes …
S’introdueix una nova flauta, la flauta diatònica.
Es comença a cantar en cànon.
Literatura Normes ús de la biblioteca, lectura mental i en grup, maneig del llibre.
Històries d’animals, agricultura, construcció. Lectura mental, escolta de lectures i elaboració de frases.
Modelat Modelatge amb cera d’abelles, relacionat amb escenes de classe principal.
Experiències amb el fang amb temes de construcció, història de l’escriptura, història de l’agricultura i els oficis.
Pintura Trobada dels colors, obtenció de colors primaris i terciaris.
Expressió del sentir a partir dels continguts de la classe principal: agricultura, construcció i oficis.
Moviment: Gimnàstica, jocs i eurítmia Gimnàstica de rotllana.
Jocs rítmics i d’imitació de sèries de moviment.
Jocs que possibilitin el desenvolupament d’habilitats corporals.
Exercicis de contracció-expansió.
Exercicis de concentració.
Poemes i narracions sobre la creació i els quatre elements.
Músiques amb diferents ritmes i intervals.
Hort La vida a l’hort, tasques de l’agricultor.
Animals que ajuden a l’agricultor.
Conte de la llavor.
Cura i necessitats de la llavor, la recol·lecció i conservació de la collita.
Sembrat de l’hort, preparació de la terra.
Els cereals.