6ª Classe

ASSIGNATURA CURRICULUM
Matemàtiques L’origen de les unitats de mesura. – diferents unitats de mesura i diferències (longitud, capacitat, massa, superfície i temps).
Càlcul de superfícies.
Maneig de fórmules de l’àrea / perímetre / longitud del quadrat.
El rectangle, el triangle i el cercle.
Mesures de volum.
Diferència entre àrea i perímetre.
Noció d’angle i mesura amb instruments.
Enunciats matemàtics.
Diferència entre els sistemes de mesura decimal, centesimal i sexagesimal.
Propietats de la multiplicació.
Diferència entre els nombres racionals: nombres decimals, fraccions i nombres sencers (positius i negatius).
Operacions amb els nombres decimals: suma, resta, multiplicació i divisió. Inicia l’ús de potències i a relacionar-les amb l’ús d’arrels.
Operacions utilitzant el M.C.D. i M.C.M.
Operacions: incloent nombres sencers, decimals i fraccions, trobar estratègies de càlcul.
Nocions bàsiques de comptabilitat.
Problemes matemàtics relacionats amb comptabilitat.
Introducció a les equacions.
Principis d’àlgebra.

Geometria: la situació en el pla i en l’espai, distàncies, angles i girs, Formes planes i espacials, Regularitats i simetries.
Tractament de la informació, atzar i probabilitat.
Gràfics i paràmetres estadístics.

Llengua Espanyola Repàs de gramàtica.
Conjugació verbs regulars i irregulars.
L’argumentació.
El diàleg.
La dramatització.
Mode subjuntiu del verb.
Classes de paraules.
Les paraules segons nombre de síl·labes.
Les síl·labes tòniques en les paraules.
Paraules agudes, planes, esdrúixoles i sobresdrújulas.
Normes d’accentuació.
El diftong, el triftong i l’hiat.
Comprensió lectora.
Resums i esbossos.
La descripció.
Regles d’ortografia i ús del diccionari.
Ciències Socials Astronomia en relació amb la geografia.
La fundació de Roma sota un aspecte dual: Ròmul i Rem, reis, patricis i plebeus mítics.
Origen de l’imperi romà i la seva organització.
Roma I Cartago.
Cèsar i el començament d’un nou sistema de govern.
La propagació del cristianisme en l’imperi romà.
La caiguda de Roma.
Època de Crist, les creuades, societat medieval.
El continent europeu: La seva ubicació geogràfica i astronòmica.
Localització d’espais geogràfics, contrastos.
Regions, relleu, hidrografia, climes del continent europeu.
Països i capitals d’Europa.
Distribució i localització dels recursos naturals.
Organització d’Espanya per comunitats autònomes i províncies.
Principals rius i muntanyes d’Espanya.
Ciències Naturals Les capes de la terra, reconeixent les seves característiques.
L’origen de les roques i els seus tres tipus de formació (metamòrfiques, ígnies i sedimentàries).
Les diferents roques que conformen les muntanyes i les seves característiques.
Les pedres precioses que es troben en roques primitives, altres a la calç i altres en les roques volcàniques.
Transformació de les pedres precioses.
Roques, minerals i gemmes.
Orígens de l’astronomia actual.
La teoria geocèntrica (Ptolomeu), i la teoria heliocéntrica (Galileu Galilei i Copèrnic).
Els planetes de la via làctia i el sol.
La lluna i les seves fases.
Introducció als principals fenòmens acústics: la vibració, la percepció de cossos sonors, la ressonància.
Teoria dels colors i l’òptica a partir de les experiències en pintura.
El magnetisme.
L’electricitat: els fenòmens d’atracció i repulsió.
La termodinàmica.
Manualitats Costura d’animals farcits: L’animal i el canell.
Dibuix de formes Pas a la geometria amb instruments de precisió.
Moviment d’astres, formes de minerals.
Partint del cercle construcció de formes variades.
Partint del cercle construcció de triangles.
Construcció del pentàgon i l’estrella de 5 puntes.
Llengua Anglesa Lectures, històries humorístiques.
Traduccions i escrits.
Comprensió oral.
Expressió oral.
Comprensió escrita.
Música Música Diatònica.
Lectura musical.
Cant a tres parts.
Cançons joglars i de l’edat mitjana.
Música romana.
Continuació de la teoria musical.
Estudi d’instruments, percussió, punteig, orquestral, de vent.
Treball amb claus paral·leles.
Inventar melodies per mitjà de la improvisació i escriure-les.
Aprendre diferents motius de diferents èpoques de la història de la música.
Literatura Lectura d’història, aventura, llocs de la terra, astronomia, invents.
Resums, idees principals, informe de lectura.
Modelat Baix relleu en estil romà.
Formes geomètriques a partir d’una bolla.
Formes de minerals.
Altres opcions: figures humanes en grups.
La relació entre l’individu i un grup. Figures lluitant.
Pintura Dibuix amb carbonet, llum i foscor, dibuix en blanc i negre.
Paisatge, contrast, espectre.
Dibuix de perspectiva. sòlids platònics.
Dibuix en capes, formes de minerals.
Es treballen els temes de les assignatures d’història, mineralogia, principis de física, botànica i geografia.
Moviment: Gimnàstica i jocs i eurítmia La força de la verticalitat, polaritat dalt / baix.
Iniciació al malabarisme.
Esports d’equip.
Iniciació a l’atletisme.
Principis d’anatomia: músculs.
Rotació i transformació de formes geomètriques.
Exercicis amb barra de coure.
Exercicis de concentració.
Formes gramaticals (formes apol·línies).
Gestos eurítmics per a alguns intervals.
Escales majors amb sostinguts i bemolls.
Dansa de la pau i de l’energia.
Hort Practica d’hort.
Història de l’agricultura.
Elaboració de l’hort.
Materials requerits.
Llevar herbes de jardineres i àrees de jardins.
Fer tasses a les roses.
Plantar arbres fruiters i nadius.
Assecar flors medicinals.
Fusteria Dissenyar, tallar i tallar amb precisió.
Talla d’un objecte útil de fusta.
Talla d’una joguina.