MATRICULA OBERTA 2021-22

Coneix l’escola:
Per apuntar-se a una visita o una entrevista telefònica, descarrega el formulari de visita, omple’l i envia’ns-ho a escolasofia@waldorfpalma.com

Descarregar Formulari de Sol·licitud de Visita

Entrevista de la mestra Olga Lucía Racó a IB3 Ràdio

 

 

 

QUI SÓM

Sóm un grup de mestres, pares i mares i altres profesionals units per l’interès en l’educació i la cura de la infància a través de la Pedagogia Waldorf.
u
El nostre objectiu és generar una comunitat educativa on mestres i famílies, treballin conjuntament per propiciar processos educatius saludables i enriquidors.
Aquesta interacció part d’una visió de servei cap a la comunitat i amb valors connectats a l’economia social i al bé comú.

LA PEDAGOGIA WALDORF

Des de la creació de la primera escola Waldorf-Steiner a Stuttgart l’any 1919, la pedagogia Waldorf ha anat expandint-se progressivament. Actualment podem trobar uns 2.000 centres d’educació infantil i 1.000 d’educació primària i secundària arreu dels cinc continents del món.

Quina escola feim?

Una escola en que…

…el més important són els nins i les nines.
…els continguts curriculars oficials són ampliats amb el suport d’una metodologia viva.
…respectam i acompanyam als infants en els seus processos vitals i anímics.
…entenem la pedagogia com un fet artístic on cada dia és una nova creació.
…el mestre tutor acompanya durant tota la primària al mateix grup afavorint una millor feina educativa.
…l’activitat artística esdevé un vehicle de l’aprenentatge.
…eduquem el pensar, el sentir i la voluntat dels nins arribant a formar éssers humans complets.

Tots els i les mestres  tutors s’han format en pedagogia Waldorf-Steiner y ens guiem pels principis d’aquesta pedagogia.

Enllaces d’interès sobre la Pedagogia Waldorf

EL COL·LEGI EN XIFRES

Trajectòria: El curs 2020-21 és el sisè de l’escola.
Famílies: 35.
Alumnes: 44. 25 a primària i 19 a infantil.
Nacionalitats: 10. En ordre de representació: espanyola, alemanya, britànica, nord-americà, italiana, argentina, austríaca, finlandesa, francesa, noruega.
Mestres: 6. 40 anys acumulats d’ensenyament del currículum Waldorf.
Ràtio Alumnes / Mestre: 7:1.

HORARIS

Educació Infantil 2-6

L’horari de la jornada escolar serà de 9:00 a 13:30.*

* Es acolliran els nens i nenes a partir de les 8:30.

Educación Primaria: 1º a 6º

L’horari de la jornada escolar serà de de 8:15 a 14:00 els dilluns, dimarts, dimecres i divendres i de 8:15 a 13:30 els dijous.

Si alguna família necessita deixar al seu fill/a abans de les 8:30, pregam es posi en contacte amb l’escola per trobar una solució.

El menjador serà de 13:30 a 14:30. Oferim servei de tarda fins les 16:30.

QUOTES

Matrícula (anual) curs 2021-22: 450€ (és per a tots els infants i no és reemborsable)

Quotes mensuals curs 2021-22 (10 quotes de setembre a juny):
• Infantil 2-3: 450€
• Infantil 3-6: 450€
• Primària: 450€
Les quotes inclouen el material escolar per a tot el curs.
Les quotes d’infantil inclouen el berenar diari de menjar ecològic.
* Nins que caminen entre 18 i 30 mesos a l’inici del curs

Serveis Optionales:
Servei de menjador: 60€/mes o 6€/dia (no inclou dinar)
Servei de tarda: 90€/mes o 9€/dia

El descompte per a germans és de 15% sobre la quota més econòmica. No hi ha descompte sobre la matrícula ni els serveis de menjador / tarda.

El nostre desig és que totes les famílies que desitgin aquesta educació per als seus fills i filles puguin accedir-hi. Davant de qualsevol obstacle relacionat amb els costos, preguem que se’ns transmeti per buscar una solució.

UBICACIÓ I CONTACTE

L’escola utilitzarà uns espais exclusius a la finca històrica Son Rossinyol, situada al Polígon Son Rossinyol.

C / Gremi Velluters, 14, Polígon Son Rossinyol, Palma de Mallorca

Per contactar amb nosaltres: tel +34 654 390679

FACEBOOK DE ESCOLASOFIA

 

En 6ª clase hemos seguido trabajando la técnica del carboncillo sobre fondo blanco para realizar ejercicios de luces y sombras. Estos ejercicios acompañan a los chicos en su etapa previa a la adolescencia, en la que ellos mismos experimentan fuertes contrastes en su mundo interior. Esta vez, hemos dado un paso más en la técnica. Están pintando bodegones en vivo, trabajando sobre un fondo gris neutro y utilizando el carboncillo negro para las sombras y la barra de pastel blanco para las luces, de modo que el contraste entre ambas zonas es mucho más acentuado.En 6a classe hem seguit treballant la tècnica delccarbonet sobre fons blanc per a realitzar exercicis de llums i ombres. Aquests exercicis acompanyen els al^lots en la seva etapa prèvia a l'adolescència, en què ells mateixos experimenten forts contrastos en el seu món interior. Aquesta vegada, hem fet un pas més en la tècnica. Estan pintant bodegons en viu, treballant sobre un fons gris neutre i utilitzant el carbonet negre per les ombres i la barra de pastís blanc per a les llums, de manera que el contrast entre les dues zones és molt més accentuat.The 6th graders continued working with the charcoal technique on a white background to carry out exercises of lights and shadows. These exercises accompany the children in their pre-adolescence stage, in which they themselves experience strong contrasts in their inner world. This time, we have gone a step further in technique. They are painting still lifes, working on a neutral gray background and using black charcoal for the shadows and white pastel for the highlights, so that the contrast between the two areas is quite accentuated. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Los niños de 1ª y 2ª clase dan forma a una liebre de barro a partir de una esfera (forma universal que se asocia con inicios, orígenes, comienzos y concepciones) que luego se convierte en huevo. Y a través de esta forma de huevo puede surgir orgánicamente cualquier forma humana y animal. Tal y como la misma naturaleza crea, los niños parten del huevo para ir transformándolo en las diferentes figuras que realizamos en clase.Els nins de 1ª i 2ª classe donen forma a una llebre de fang a partir d'una esfera (forma universal que s'associa amb inicis, orígens, començaments i concepcions) que després es converteix en ou. I a través d'aquesta forma d'ou pot sorgir orgànicament qualsevol forma humana i animal. Tal com la mateixa naturalesa crea, els nins parteixen de l'ou per anar transformant-lo en les diferents figures que realitzam a classe.The 1st and 2nd graders shape a clay hare from a sphere (a universal form that is associated with beginnings, origins and conceptions) which then becomes an egg. And through this egg form any human and animal form can organically emerge. Just as nature itself creates, the children start from the egg to transform it into the different figures that we make in class. ... See MoreSee Less
View on Facebook
En tercera clase, el maestro ayuda al niño a transformar el sentimiento que empieza a percibir de separación del mundo con una construcción grupal para la escuela: un hotel de insectos. Los niños han elaborado los planos, un listado de materiales, han preparado los materiales y llevado a cabo la construcción y colocación en nuestro jardín. Han disfrutado mucho del proceso, desarrollando un sentimiento de gratitud hacia los materiales que la naturaleza nos ofrece y como, con nuestras propias manos, podemos transformarlos en algo de gran utilidad. Con esta actividad se pretende lograr que los niños puedan vivir un fuerte sentido de la unidad social de la clase, una experiencia del nosotros.En tercera classe, el mestre ajuda a l'infant a transformar el sentiment que comença a percebre de separació del món amb una construcció grupal per a l'escola: un hotel d'insectes. Els nins han elaborat els plànols, un llistat de materials, han preparat els materials i duit a terme la construcció i col·locació en el nostre jardí. Han gaudit molt del procés, desenvolupant un sentiment de gratitud cap als materials que la natura ens ofereix i com, amb les nostres pròpies mans, podem transformar-los en alguna cosa de gran utilitat. Amb aquesta activitat es pretén aconseguir que els nins puguin viure un fort sentit de la unitat social de la classe, una experiència del nosaltres.In the third grade, the teacher helps the child to transform their feeling of separation from the world with a group construction for the school: an insect hotel. The children have drawn up plans, made a list of materials, prepared them and carried out the construction and instalation in our garden. They have enjoyed the process very much, developing a feeling of gratitude towards the materials that nature offers us and how, with their own hands, they can transform them into something useful. This activity is intended to give the children a strong sense of the social unity, a "we" experience. ... See MoreSee Less
View on Facebook

Veure més entrades…

This post is also available in: Spanish English German