MATRICULA OBERTA 2021-22

Coneix l’escola:
Per apuntar-se a una visita o una entrevista telefònica, descarrega el formulari de visita, omple’l i envia’ns-ho a escolasofia@waldorfpalma.com

Descarregar Formulari de Sol·licitud de Visita

Entrevista de la mestra Olga Lucía Racó a IB3 Ràdio

 

 

 

QUI SÓM

Sóm un grup de mestres, pares i mares i altres profesionals units per l’interès en l’educació i la cura de la infància a través de la Pedagogia Waldorf.
u
El nostre objectiu és generar una comunitat educativa on mestres i famílies, treballin conjuntament per propiciar processos educatius saludables i enriquidors.
Aquesta interacció part d’una visió de servei cap a la comunitat i amb valors connectats a l’economia social i al bé comú.

LA PEDAGOGIA WALDORF

Des de la creació de la primera escola Waldorf-Steiner a Stuttgart l’any 1919, la pedagogia Waldorf ha anat expandint-se progressivament. Actualment podem trobar uns 2.000 centres d’educació infantil i 1.000 d’educació primària i secundària arreu dels cinc continents del món.

Quina escola feim?

Una escola en que…

…el més important són els nins i les nines.
…els continguts curriculars oficials són ampliats amb el suport d’una metodologia viva.
…respectam i acompanyam als infants en els seus processos vitals i anímics.
…entenem la pedagogia com un fet artístic on cada dia és una nova creació.
…el mestre tutor acompanya durant tota la primària al mateix grup afavorint una millor feina educativa.
…l’activitat artística esdevé un vehicle de l’aprenentatge.
…eduquem el pensar, el sentir i la voluntat dels nins arribant a formar éssers humans complets.

Tots els i les mestres  tutors s’han format en pedagogia Waldorf-Steiner y ens guiem pels principis d’aquesta pedagogia.

Enllaces d’interès sobre la Pedagogia Waldorf

EL COL·LEGI EN XIFRES

Trajectòria: El curs 2020-21 és el sisè de l’escola.
Famílies: 35.
Alumnes: 44. 25 a primària i 19 a infantil.
Nacionalitats: 10. En ordre de representació: espanyola, alemanya, britànica, nord-americà, italiana, argentina, austríaca, finlandesa, francesa, noruega.
Mestres: 6. 40 anys acumulats d’ensenyament del currículum Waldorf.
Ràtio Alumnes / Mestre: 7:1.

HORARIS

Educació Infantil 2-6

L’horari de la jornada escolar serà de 9:00 a 13:30.*

* Es acolliran els nens i nenes a partir de les 8:30.

Educación Primaria: 1º a 6º

L’horari de la jornada escolar serà de de 8:15 a 14:00 els dilluns, dimarts, dimecres i divendres i de 8:15 a 13:30 els dijous.

Si alguna família necessita deixar al seu fill/a abans de les 8:30, pregam es posi en contacte amb l’escola per trobar una solució.

El menjador serà de 13:30 a 14:30. Oferim servei de tarda fins les 16:30.

QUOTES

Matrícula (anual) curs 2021-22: 450€ (és per a tots els infants i no és reemborsable)

Quotes mensuals curs 2021-22 (10 quotes de setembre a juny):
• Infantil 2-3: 450€
• Infantil 3-6: 450€
• Primària: 450€
Les quotes inclouen el material escolar per a tot el curs.
Les quotes d’infantil inclouen el berenar diari de menjar ecològic.
* Nins que caminen entre 18 i 30 mesos a l’inici del curs

Serveis Optionales:
Servei de menjador: 60€/mes o 6€/dia (no inclou dinar)
Servei de tarda: 90€/mes o 9€/dia

El descompte per a germans és de 15% sobre la quota més econòmica. No hi ha descompte sobre la matrícula ni els serveis de menjador / tarda.

El nostre desig és que totes les famílies que desitgin aquesta educació per als seus fills i filles puguin accedir-hi. Davant de qualsevol obstacle relacionat amb els costos, preguem que se’ns transmeti per buscar una solució.

UBICACIÓ I CONTACTE

L’escola utilitzarà uns espais exclusius a la finca històrica Son Rossinyol, situada al Polígon Son Rossinyol.

C / Gremi Velluters, 14, Polígon Son Rossinyol, Palma de Mallorca

Per contactar amb nosaltres: tel +34 654 390679

FACEBOOK DE ESCOLASOFIA

 

Durante estas semanas, la liebre de la Pascua está muy presente en las clases de los primeros cursos de primaria. El nacimiento de la vida, representada por la llegada de la primavera, son tradiciones muy relacionadas con el culto al sol y a la madre naturaleza. Los conejos o liebres, así como los huevos eran símbolos ordinarios comunes de la fertilidad celebrada por las antiguas civilizaciones alrededor del mundo. En la asignatura de inglés, contamos las aventuras de esta liebrecita, hacemos dibujos del cuento, y en modelado, pintamos los huevos de Pascua con diferentes técnicas. Algunos son decorados con acuarela, otros con papel de seda mojado y otros con lápices de cera.Durant aquestes setmanes, la llebre de la Pasqua està molt present a les classes dels primers cursos de primària. El naixement de la vida, representada per l'arribada de la primavera, són tradicions molt relacionades amb el culte al sol i la mare natura. Els conills o llebres, així com els ous eren símbols ordinaris comuns de la fertilitat celebrada per les antigues civilitzacions al voltant del món.A l'assignatura d'anglès, explicam les aventures d'aquesta llebreta, feim dibuixos del conte, i a modelatge, varem pintar els ous de Pasqua amb diferents tècniques. Alguns són decorats amb aquarel·la, altres amb paper de seda banyat i altres amb llapis de cera.During these past few weeks, the Easter Bunny has been very present in the classes of the first several primary grades. The birth of life, represented by the spring’s arrival, is a tradition closely related to the worship of the sun and Mother Nature. Rabbits or hares, as well as eggs were common ordinary symbols of fertility celebrated by ancient civilizations around the world.In English class, we have told the adventures of this little hare, drawn pictures of the story, sculpted, and painted the Easter eggs with different techniques. Some are decorated with watercolor, others with wet tissue paper and others with wax crayons. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Espontánea y libremente, los niños han ido construyendo una hermosa casita junto a los cipreses del jardín. Con piedras, barro y agua formaron “cemento” para hacer paredes y caminos. Lo cubrieron con hojas secas para hacerlo más cómodo y luego formaron un huerto a un lado, donde cada día aparecía una nueva planta traída de sus casas. Fue así como nació el "Bar San Juan". Montaron una gran mesa con bancos y, con las delicias del huerto y las flores del jardín, crearon una carta para ofrecer a sus compañeros deliciosos platos.Espontània i lliurement, els nins han anat construint una bella caseta al costat dels xiprers del jardí. Amb pedres, fang i aigua formaren "ciment" per fer parets i camins. El varen cobrir amb fulles seques per fer-lo més còmode i després varen formar un hort a un costat, on cada dia apareixia una nova planta duita de ca seva. Va ser així com va néixer el "Bar Sant Joan". Varen muntar una gran taula amb bancs i, amb les delícies de l'hort i les flors de jardí, varen crear una carta per oferir als seus companys deliciosos plats.Spontaneously, the children have been building a beautiful little house next to the cypress trees in the garden. With stones, mud and water they created "cement" to make walls and paths. They covered it with dry leaves to make it more comfortable and then established a vegetable garden on one side, where every day appeared a new plant brought from their homes. This is how "Bar San Juan" was born. They set up a large table with benches and, with the delicacies from the garden and the flowers from the garden, they created a menu to offer their friends delicious food. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Con la llegada de la primavera, las imágenes de semillas y plantas despertando inundan nuestras narraciones. Durante estos días, cada alumno de los primeros cursos de primaria siembra su propia semillita que cuidará en casa durante los días de Pascua; sin embargo, nuestros alumnos y alumnas también tuvieron la oportunidad de realizar un trasplante y observar la fuerte resistencia y adaptabilidad que tienen algunas plantas como los cactus y las suculentas. Ellos mismos hicieron sus pequeñas macetas de arcilla en la clase de modelado.Amb l'arribada de la primavera, les imatges de llavors i plantes despertant inunden les nostres narracions. Durant aquests dies, cada alumne dels primers cursos de primària sembra la seva pròpia llavor que cuidarà a ca seva durant els dies de Pasqua; però, els nostres alumnes i alumnes també varen tenir l'oportunitat de realitzar un trasplantament i observar la forta resistència i adaptabilitat que tenen algunes plantes com els cactus i les suculentes. Ells mateixos varen fer els seus petits cossiols d'argila a la classe de modelatge.With the arrival of spring, images of seeds and the awakening of plants fill our stories. During these days, each first grader sows his or her own little seed that they will take care of at home during Easter. However, our students also had the opportunity to transplant and observe the strong resistance and adaptability of some plants such as cactus and succulents. They made their own small clay pots in sculpting class. ... See MoreSee Less
View on Facebook

Veure més entrades…

This post is also available in: Spanish English German