1ª Classe

ASSIGNATURA CURRICULUM
Matemàtiques Números aràbics fins a 144.
Números romans fins al 10.
Les quatre operacions bàsiques.
Recompte, càlcul i estimacions.
Llengua Espanyola Lletres majúscules, dicció, escoltar, xerrar, narracions contes de fades.
Ciències Socials Les meravelles del món a través de l’observació.
El meu cos i el meu espai.
Els meus amics i la meva família.
Ciències Naturals La Natura a través de l’observació i les narracions.
La naturalesa i els sentits.
Manualitats Materials naturals que aporta la naturalesa per a ell.
Treball manual:
Netejar, rentar, cardar, tenyir la llana d’ovella.
Elaboració de les agulles a partir d’un pal de fusta.
Teixit de punt.
Dibuix de formes La vivència de la línia recta i la corba.
Dibuixos rítmics de rectes i corbes.
Llengua Anglesa Imitació de l’idioma mitjançant jocs, cançons, narracions.
Música Cançons i flauta pentatònica.
Literatura Familiarització amb els llibres, observar, escoltar lectures de la mestra, maneig adequat del llibre.
Modelat Cera d’abelles, escenes de contes de fades. Permetre que la llum penetri a la cera.
Pintura Pintura mullada sobre mullat amb aquarel·la.
Experiències amb els colors primaris i la seva trobada.
Sentit de la forma i els colors.
Les formes dels objectes naturals: trobada en línies rectes i corbes.
Moviment: Gimnàstica, jocs y eurítmia Rondes (jocs en cercle).
Exercicis per al desenvolupament de la lateralitat i definició de la dominància.
Jocs d’habilitats motrius gruixudes.
Jocs d’equilibri i agilitat.
Jocs que possibilitin el desenvolupament dels sentits.
El cercle i la recta, experiència imaginativa de formes bàsiques.
Narracions i poemes.
Melodies pentatòniques.
Hort Contacte amb la natura: els quatre elements.
Desenvolupament de l’observació, la voluntat i la perseverança.
Jocs i contes relacionats amb la terra.
La terra com a ésser viu.