2ª Classe Períodes i Temes

I. PERÍODES

PRIMER TRIMESTRE
PRIMER PERÍODE 12 de setembre a 5 d’octubre (3 ½ setmanes): LLETRES
SEGON 8 d’octubre a 26 d’octubre (3 setmanes): NOMBRES
TERCER període 29 d’octubre a 23 de novembre (4 setmanes): LLETRES
QUART període 26 de novembre a 21 de desembre (4 setmanes): NOMBRES

SEGON TRIMESTRE
CINQUÈ PERÍODE 7 de gener a 1 febrer (4 setmanes): LLETRES
SISÈ PERÍODE 4 de febrer a 27 de febrer (4 setmanes): NOMBRES
SETÈ PERÍODE 4 de març a 22 de març (3 setmanes): LLETRES
VUITÈ PERÍODE 25 de març a 17 d’abril (4 setmanes): NOMBRES

TERCER TRIMESTRE
NOVÈ PERÍODE 29 d’abril a 24 de maig (4 setmanes): LLETRES
DESÈ PERÍODE 27 de maig a 21 de uny (4 setmanes): NOMBRES

Durant els períodes de llengua, els temes de Ciències Naturals i Socials van inclosos, sobretot a partir de les faules i l’observació i vivència directa:
• Ubicació Espacial i Temporal
• Mapes de l’entorn proper.
• Els quatre Elements
• El cicle de l’Aigua

II. TEMES

Narracions: Faules i històries de Sants.
Matemàtiques: Ampliació de les quatre operacions bàsiques. Càlcul pràctic i mental, recompte, escriptura de nombres, joc de les taules de multiplicar, estrelles de
les taules. Unitat, desena i centena. Números fins al 1000. Suma vertical. Composició i descomposició de nombres.
Dibuix de formes: Formes en mirall, Unió de la línia recta i la corba.
Lletres: L’alfabet, lectura i escriptura de paraules i petites frases. Combinacions. Transcripcions, creació de contes, la síl·laba, signes de puntuació, paraules segons
les síl·labes. Seguir instruccions, escoltar i demanar la paraula.
Ciències: Ubicació de ca seva, del seu col·legi, mapes pintats, el cicle de l’aigua, el temps.
Música: Es continua treballant la sensibilitat musical i el ritme, s’inicia amb la flauta pentatònica.
Pintura: Es continua amb la vivència del color, els colors secundaris i la trobada entre ells, amb les diferents possibilitats i variacions.
Dibuix: Dibuix lliure amb ceres i a partir de les rondalles i les històries de sants, a més dels temes de ciències.
Anglès i Català: Es continua el treball de l’escolta i la parla, a partir dels temes de la segona classe. D’allí es treballa el vocabulari.
Manuals: Pas al ganxet, elaboració de complements útils.

This post is also available in: Spanish English